English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢
اعضای هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دکتر غلامرضا اسم حسینی رئیس هیات
دکتر علی احمد آقاپور
نایب رئیس هیات
دکتر مرتضی متذکر دبیر هیات
دکتر رحیم محمودلو عضو علی البدل
دکتر حسین حبیب زاده عضو علی البدل
فاطمه قدیمی رضایی مسئول دبیرخانه